Σχέδιο και Ανάπτυξη

Από το σχεδιασμό μέχρι και την παράδοση

Προσφέρουμε στους πελάτες μας μια ολοκληρωμένη λύση για τα πάντα, από το σχεδιασμό μέχρι και την παράδοση. Δουλεύοντας μαζί μας για τον σχεδιασμό του προϊοντου που επιθυμήτε, θα επωφεληθείτε από τις εξαιρετικές μας γνώσεις και εμπειρία στην μηχανική αλλά και στην κοπή και επεξεργασία μετάλλων.

Image placeholder
3D Μοντέλα & Πρωτότυπα

Χρησιμοποιούμε σχεδιασμό για τεχνικές κατασκευής και βελτιστοποίησης κόστους, προκειμένου να παρέχουμε πρωτότυπα ή τρισδιάστατα μοντέλα και να παράγουμε πλήρη μηχανολογικά σχέδια.

Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν σας θα είναι σχεδιασμένο για κατασκευή με το χαμηλότερο κόστος, χωρίς τα προβλήματα κατασκευής, που συνήθως συνδέονται με την ανάπτυξη προϊόντων.