Προσφέρουμε την ταχύτερη κοπή μετάλλων στην αγορά. Με το νέο εξοπλισμό μας η κοπή μετάλλων και λαμαρίνων ποτέ δεν ήταν τόσο γρήγορη, εύκολη και αποτελεσματική.

Η ακρίβεια που παρέχεται από τις πρέσες τελευταίας τεχνολογίας σε συνδυασμό με την ακρίβεια κοπής με λέιζερ, είναι οι ιδανικοί συντελεστές που μας δίδουν την ικανότητα για μαζική παραγωγή και υψηλή επαναληψημότητα.

Αξιοποιούμε τον σχεδιασμό για την κατασκευή και τεχνικές βελτιστοποιήσεις κόστους έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η παροχή πρωτοτύπων ή τρισδιάστων μοντέλων, μηχανολογικών σχεδίων με σκοπό τον πλήρη έλεγχο της διεκπεραίωσης της εργασίας και τέλος λογαριασμών για τα υλικά.